Women Peacemakers of South Asia

Afghanistan

  • Malala Joya, Sima Samar

Bangladesh

  • Irene Khan, Nasrin, Khaled Zia, Durgabai Deshmukh

India

  • Krishna Ahooja-Patel, Aruna Asaf Ali, Srinivasa Ambujammal, Othainayaki Ammal, Rama Devi Chowdhury, Durgabai Deshmukh, Nirmala Deshpande Mrinal Gore, Ruchira Gupta, Shaista Suhrawardy Ikramullah, Maya John Ingty, Amrit Kaur, Ra’ana Liaquat Ali Khan, Sucheta Kripalani, Joanna Lumley, Annapurna Maharana, Ruth Manorama, Hansa Mehta, Usha Mehta, Padmaja Naidu, Sarojini Naidu 

Nepal

  • Anuradha Koirala, Radha Paudel, Mandira Sharma, Rita Thapa

Pakistan

  • Madeeha Gauhar, Shaista Suhrawardy Ikramullah, Asma Jahangir, Hina Jilani, Sabeen Mahmud, Taslima Nasrin, Safik, Samina Faheem Sundas, Malala Yousafzai

Sri Lanka

  • Abesekera, Radhika Coomaraswamy, Sita Akka Paulickpulle
 

Sushila Nayar, Kamala Nehru, Binalakshmi Nepram, Vijaya Lakshmi Pandit, Farah Pandith, Maniben Patel, Ila Pathak, Medha Patkar, Dadi Prakashmani, Renuka Ray, Arundhati Roy, Nafis Sadik, Kshama Sawant, Vida Scudder, Irom Chanu Sharmila, Vandana Shiva, Jessie Street, Vimala Thakar, Urvashi Vaid, Thillaiyadi Valliammai, Khaleda Zia